Poslovne kartice

Vaša sredstva su dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu

Cirrus/Maestro chip Business kartica Primorske banke d.d. Rijeka internacionalna je debitna kartica koja omogućuje plaćanja na EFT POS terminalima i podizanje gotovine na bankomatima diljem svijeta.

Kartica je namijenjena svakoj osobi sa sjedištem u RH, koja ima otvoren poslovni transakcijski račun u Banci i koja može sigurno i na vrijeme podmirivati svoje troškove i obveze nasatale korištenjem kartice.

Cirrus/Maestro chip Business kartica pouzdan je i praktičan način plaćanja roba i usluga, te korisniku omogućava stalni pristup novcu na njegovom poslovnom transakcijakom računu. Kartica omogućava isplatu gotovine i plaćanje roba i usluga u okviru raspoloživih sredstava na poslovnom transakcijskom računu diljem svijeta.
Prednosti korištenja Cirrus/Maestro chip Business kartice:

  • dostupnost sredstvima na računu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, podizanjem gotovine na bankomatima i plaćanjem roba i usluga na EFT POS uređajima s oznakom prihvata Maestro u zemlji i inozemstvu
  • pouzdan i praktičan način plaćanja roba i usluga – bez rizika nošenja gotovine
  • autorizacija transakcije obavlja se elektronskim putem, uz provjeru PIN-a i stanja Vašeg poslovnog računa
  • korištenje čip tehnologije uz visok stupanj sigurnosti i zaštite od zlouporabe

Postoje limiti korištenja MBCard Cirrus Maestro kartice Primorske banke koji se ugovaraju prema potrebama klijenta.

UPOZORENJE: U slučaju eventualnog nestanka kartice (izgubljena ili ukradena kartica), izuzetno je važno nestanak kartice što prije prijaviti u Banku. Kartica se blokira i ne može se više koristiti, što onemogućava osobu koja je karticu otuđila u daljnoj zloupotrebi.