Krediti za Tvrtke - Primorska Banka

Svakodnevnom suradnjom sa obrtnicima i pravnim osobama iz raznih grana djelatnosti pratimo potrebe svojih klijenata, Na taj način radimo na razvijanju i poboljšanju niza kreditnih proizvoda s ciljem pružanja najkvalitetnije i najbrže financijske usluge na tržištu.


Sukladno potrebama i kreditnom bonitetu Primorska banka nudi slijedeće vrste kredita:

  • Dugoročni krediti za obrtna sredstva uz kamatnu stopu 2,5% godišnje
  • Dugoročni i kratkoročni krediti za praćenje poduzetničke djelatnosti
  • Okvirni krediti po žiro računu
  • Lombardni krediti
  • Dugoročni i kratkoročni krediti za poslovno financiranje odabranim profesijama
  • Hipotekarni krediti za obrtnike i pravne osobe
  • Građevinski kredit za pravne osobe

Za detaljnije informacije o kreditima pravnih osoba i obrtnika obratite nam se u Primorsku banku u Rijeci na adresi Scarpina 7, ili nas kontaktirajte putem telefona ili emailom.

Za informatvini izračun vašeg kredita možete koristiti Kreditni Kalkulator.