Primorska banka d.d. Rijeka ugovorila je suradnju s HBOR-om za kreditiranje poduzetnika poticajnim kreditnim sredstvima

NOVO! Primorska banka d.d. Rijeka ugovorila je suradnju s HBOR-om za kreditiranje poduzetnika poticajnim kreditnim sredstvima.

Povoljno dugoročno kreditiranje investicijskih ulaganja i financiranja obrtnih sredstava malih i srednjih poduzetnika moguće je realizirati po uvjetima slijedećih kreditnih programa HBOR-a:

 TURIZAM

*Mjera 302 – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“, a omogućuje ulaganja u sljedećim sektorima:
sektor ruralnog turizma,
sektor tradicijski obrti,
sektor izravna prodaja,
sektor slatkovodnog ribarstva,
sektor usluga,
sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,
sektor obnovljivih izvora energije.