Debitna kartica

MBCard Cirrus Maestro kartica Primorske banke

Za korištenje sredstava sa Vašeg tekućeg računa više nije potreban odlazak u banku. Sredstva na računu dostupna su Vam 24 sata, uz kontrolu potrošnje uvijek u visini trenutnog stanja sredstava na računu.

MBCard Cirrus Maestro kartica namijenjena je vlasnicima tekućih računa Primorske banke d.d.Rijeka i njihovim opunomoćenicima.

Maestro kartica tekućeg računa Primorske banke d.d. Rijeka je debitna kartica podržana čip tehnologijom. To je nova tehnologija koja jamči veću sigurnost prilikom korištenja kartice za podizanje gotovine i plaćanje na prodajnim mjestima sa oznakom Maestro, u zemlji i inozemstvu.

Maestro kartica Primorske banke d.d. Rijeka omogućava podizanje gotovine na preko 820 tisuća bankomata te kupovinu na više od 5 milijuna prodajnih mjesta u više od 120 zemalja širom svijeta.

Postoje limiti korištenja MBCard Cirrus Maestro kartice Primorske banke koji se ugovaraju prema potrebama klijenta.

UPOZORENJE: U slučaju eventualnog nestanka kartice (izgubljena ili ukradena kartica), izuzetno je važno nestanak kartice što prije prijaviti u Banku. Kartica se blokira i ne može se više koristiti, što onemogućava osobu koja je karticu otuđila u daljnoj zloupotrebi.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, molimo istu prijaviti na dežurni telefon Customer servisa MBU-a +385 (0) 72 600 699, neovisno da li se nalazite u zemlji ili inozemstvu.