Internetsko bankarstvo

BRZO, SIGURNO, PRAKTIČNO!

Primorska@online usluga za građane je usluga koja omogućuje fizičkim osobama suvremen, brz i siguran način vođenja financija. Korisnikom primorsk@online usluge za građane može postati svaka fizička osoba koja u Primorskoj banci d.d. Rijeka ima otvoren račun.

primorska@online bankarstvo za građane omogućava Vam jednostavno, brzo i sigurno obavljanje sljedećih usluga:

 • pregled stanja i prometa svih aktivnih računa kojih ste vlasnik ili opunomoćenik (tekući, žiro, štedni u kunama i stranoj valuti)
 • prijenosi sredstava sa tekućih, žiro i deviznih računa
 • obavljanje financijskih transakcija uz znatno niže naknade:
 • 2,00 kn po nalogu za prijenos izvan Banke
 • pristup financijama 24 sata na dan, 7 dana u tjednu
 • plaćanje računa u zemlji
 • plaćanje obveza po kreditu
 • kupoprodaja deviza
 • izradu predložaka za platne naloge koji se učestalo plaćaju


Prednosti primorska@online usluge za građane:

 • ušteda vremena i novca
 • ovom uslugom možete se služiti sa bilo kojeg mjesta i računala koje ima pristup internetu
 • naknada za provođenje transakcija je niže nego na šalterima banaka i pošta, a provođenje određenih transakcija je besplatno
 • praktičnost, preglednost i jednostavnost primjene
 • nema potrebe kupovati obrasce
 • štampanje naloga po potrebi
 • sve evidencije ažurne i dostupne u svakom trenutku
 • korisnici koriste Display karticu i PIN koji služe za identifikaciju i autorizaciju korisnika pri ulasku u sustav Internet bankarstva, te jamče aposolutnu sigurnost i pouzdanost