Platni Promet - Primorska Banka d.d.

Platni promet Primorske banke d.d. ističe se brzinom, točnošću i kvalitetom izvršenja svih vrsta naloga uz uvijek prisutnu savjetodavnu ulogu, a obuhvaća sve vrste transakcija u zemlji i inozemstvu, te otvaranje i vođenje transakcijskih računa. Banka samostalno obavlja platni promet i u III je modelu poslovne suradnje s FINA-om te svojim klijentima nudi bogatu paletu usluga uz povoljne tarife naknada za obavljanje platnog prometa.

Poslovi platnog prometa su:

 • otvaranje i vođenje transakcijskog računa
 • uplate osnivačkog pologa za registraciju poslovnog subjekta
 • vođenje registra računa
 • primitak i provjera ispravnosti naloga za plaćanje
 • obavljanje uplata i isplata gotovog novca
 • knjiženje platnih transakcija po računima
 • slanje i primitak platnih transakcija u sustave za obračun međubankovnih plaćanja
 • vođenje evidencije o redosljedu plaćanja te drugih propisanih evidencija
 • izvještavanje imatelja računa o stanju i promjenama na njihovim računima
 • doznake u inozemstvo
 • doznake iz inozemstva
 • akreditivi
 • garancije