Javna objava

Uredba EU 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i Zakon o kreditnim institucijama obvezuju kreditne institucije na objavljivanje informacija koje za cilj imaju povećanje transparentnosti u poslovanju.

Sukladno odredbama dijela osmog Uredbe te članaka 165.-167. Zakona, Primorska banka d.d. Rijeka objavljuje slijedeće informacije:

FileTypeSizeUploaded onDownload
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2017PDF1,67 MB30 svi, 2018 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2016PDF1,06 MB31 svi, 2017 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2015PDF920,84 KB31 svi, 2016 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2014PDF315,41 KB29 svi, 2015 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2013PDF1,06 MB30 svi, 2014 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva s 30.06.2013.PDF424,17 KB25 ruj, 2013 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2012.PDF1,32 MB11 srp, 2013 Download
Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 30.06.2012PDF740,87 KB11 srp, 2013 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2011PDF1,12 MB11 srp, 2013 Download
Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 30.06.2011PDF68,29 KB11 srp, 2013 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2010PDF1,50 MB11 srp, 2013 Download
Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 30.06.2010PDF556,80 KB11 srp, 2013 Download