Primorska Banka d.d. Rijeka u likvidaciji

Primorska banka osnovana je 25. rujna 2001. godine na temeljima svoje prethodnice „Primorske štedionice“.

Nad Primorskom bankom d.d. Rijeka otvoren je postupak likvidacije 21. lipnja 2018. godine.

Primorska Banka u Rijeka
Primorska Banka Rijeka

Od ponedjeljka do petka od 08:00 do 17:00 sati.

Scarpina 7 - 51000 Rijeka - Hrvatska

Tel.: +385 51 355 777
Fax : +385 51 332 762
MB: 1318942
OIB: 96675880337
Primorska Banka u Zagrebu
Primorska Banka Zagreb

Od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati

Ilica 15/I - 10 000 Zagreb - Hrvatska

Admin : +385 1 555-6981; 555-6983; 555-6985
Fax : +385 1 638-2624
MB: 1318942
OIB: 96675880337

Povezani sadržaji

Izvještaj revizora i financijski izvještaji

Osnovni podaci o banci

Primorska banka d.d. Rijeka u likvidaciji upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040098231

Likvidatori: A. Galogaža, M. Pilat

Predsjednik Nadzornog odbora: A. Hafizadić

Sjedište: Scarpina 7, 51000 Rijeka, Hrvatska

Matični broj: 1318942
OIB: 96675880337

Poslovni račun:

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100879977

Tel.: + 385 51 355 777
Fax: + 385 51 332 762
E-mail: primorska@primorska.hr
www.primorska.hr

Temeljni kapital u iznosu od 70.000.000,00 HRK uplaćen u cjelosti.
Ukupan broj dionica 875.000 nominalne vrijednosti 80,00 HRK.