OTVARANJE RAČUNA

Tri jednostavna koraka za otvoriti vaš račun

  1. Preuzmite vašu pristupnicu
  2. Ispišite i potpišite ju
  3. Priložite kopiju važećeg identifikacijskog dokumenta sa slikom i potpisom (ovjerenu od bilježnika, policije, ...)
* Ovo polje je obavezno

Vrsta računa

Vrsta računa *

Osobni podaci

Ime*
Prezime*
Ulica i kućni broj*
Grad*
Poštanski broj
Država*
select

Datum rođenja*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Mjesto rođenja*
Država rođenja*
select

Rezident*
OIB
Vrsta identifikacijskog dokumenta
Broj identifikacijskog dokumenta
Izdavatelj identifikacijskog dokumenta

Kontakt podaci

Telefon*
Mobitel
E-pošta*
Željeni jezik*
select

Ugovori

Ugovori*

* ovaj obrazac ne predstavlja obvezu zasnivanja poslovnog odnosa između klijenta i Banke i ne može se smatrati kao poziv od strane Primorske banke d.d.