Margin & Lombardni krediti

Lombardni krediti na osnovi zaloga financijskih instrumenata

Vaš Lombardni kredit omogućuje vam da na jednostavan način dođete do željenih sredstava temeljem vašeg portfelja privatnog bankarstva.

VRSTA KREDITA Lombardni kredit u kunama, sa i bez valutne klauzule, na osnovi zaloga prihvatljivih financijskih instrumenata
IZNOS KREDITA minimalno 20.000,00 HRK/ 3.000,00 EUR / 3.000,00 USD
ROK OTPLATE od 6 do 36 mjeseci
KAMATNA STOPA
  • 8,25% za HRK
  • 7,75% za EUR i USD
NAKNADA 0,75% jednokratno
NAČIN OTPLATE
  • u jednakim mjesečnim anuitetima
  • jednokratnom otplatom glavnice uz mjesečnu otplatu kamate, ili po dogovoru
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 10,08% (kalkulacija na osnovi iznosa 100.000,00 HRK, otplate u mjesečnim anuitetima na rok od 12mj.)

Sredstva osiguranja

  • financijski instrumenti u određenom postotku tržišne vrijednosti na dan odobravanja kredita prema odluci Uprave banke;
  • 1 (jedna) obična zadužnica Korisnika kredita potvrđena kod javnog bilježnika.
Korisnik kredita oslobođen je naknade pohrane sredstava osiguranja na namjenskom skrbničkom računu za vrijeme trajanja kredita.

Margin krediti

Margin kredit je kratkoročni kredit za kupnju financijskih instrumenata, dionica i obveznica, uvrštenih na glavnim financijskim tržištima i prihvatljivih Primorskoj banci d.d. kao instrument osiguranja.

VRSTA KREDITA kratkoročni kredit u HRK, EUR ili USD
IZNOS KREDITA minimalno 50.000,00 HRK / 7.000,00 EUR / 7.000,00 USD
ROK OTPLATE 12 mjeseci
KAMATNA STOPA
  • 8,00% za HRK godišnja fiksna
  • 7,75% za EUR i USD, godišnja fiksna
NAKNADA 0,75% jednokratno
NAČIN OTPLATE jednokratnom otplatom glavnice uz mjesečnu otplatu kamate
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,15% (kalkulacija na osnovi iznosa 100.000,00 HRK, rok otplate 12 mj. jednokratnom otplatom glavnice uz mjesečnu otplatu kamate

Sredstva osiguranja

  • financijski instrumenti i novčana sredstva klijenta dani kao osiguranje i kupljeni temeljem odobrenog kredita;
  • 1 (jedna) obična zadužnica Korisnika kredita potvrđena kod javnog bilježnika (osim za fizičke osobe nerezidente).
Korisnik kredita oslobođen je naknade pohrane sredstava osiguranja na namjenskom skrbničkom računu za vrijeme trajanja kredita.