Usluge skrbništva

Privatnog Bankarstva - Primorska Banka

Primorska Banka pruža svojim klijentima uslugu skrbništva nad financijskim instrumentima što obuhvaća poslove u vezi s pohranom imovine na skrbničkim računima, provedbe namire transakcija te uslugu praćenja korporativnih akcija.

Kao direktni član Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) pružamo potpunu uslugu namire vrijednosnih papira u Hrvatskoj, a zahvaljujući razvijenoj SWIFT komunikaciji u mogućnosti smo pružati skrbničke usluge i za sva važnija svjetska tržišta, a korisnici usluga skrbništva mogu biti domaće i strane fizičke i pravne osobe.

Prepustite s povjerenjem skrb nad svojim financijskim instrumentima stručnjacima Primorske banke koji će Vam uz individualan pristup i potpunu tajnost podataka pružiti vrhunsku uslugu.